Vier essentiële stappen voor jouw reclame-uiting

Het AIDA-model is een marketingmodel waarbij vier essentiële stappen die in een reclame-uiting aan bod moeten komen, beschreven worden. AIDA is een acroniem dat gevormd wordt door Attention, Interest, Desire en Action.

A (Attention)
Ten eerste moet de attentie of aandacht (Engels: Attention) van de potentiële klant worden getrokken. Soms wordt de eerste stap ook als bekendheid (Engels: Awareness) benoemd. Het doel van de communicatie is de aandacht van de consument te krijgen. Dit kan bewerkstelligd worden door een qua typografie of kleur opvallende reclame-uiting. Je moet voorzichtig en creatief nadenken over de eerste woorden die je gaat gebruiken om de aandacht van je klanten te trekken. Je kunt een goede vraag stellen, of je kunt een feit of eigenschap vertellen over het product of de dienst die je aanbiedt. Een etalage moet bijvoorbeeld ook zo ingericht zijn dat het direct de aandacht trekt van potentiele klanten. Hoe kan ik op een creatieve manier de aandacht trekken van mijn potentiele klanten?

I (Interest)
Interesse opwekken. Belangstelling of verandering (Engels: Interest) is de tweede stap in het model. Het doel is om de consument te wijzen op de positieve aspecten van het product of merk. De consument moet geïnteresseerd raken. Een mogelijkheid hiertoe is het doen van een belofte (kwaliteitsgarantie) of een aantrekkelijk aanbod. Je moet er dus achterkomen wat de klant nodig heeft, waar ligt zijn interesse? Als je iets wil verkopen is het jouw verantwoordelijkheid om te kunnen voldoen aan interesse van de klant.

D (Desire)
Drang, verlangen of voorkeur is de derde stap (Engels: Desire). In deze stap wordt de interesse omgezet in een verlangen of voorkeur voor het product. Vaak zal de reclame-uiting erop gericht zijn de consument ervan te overtuigen dat het product of merk waardevol is. Focus je daarom op de voordelen van je product, laat zien hoe het product iets kan opleveren voor jouw klant. Je kunt het verlangen verhogen door je product maar voor bepaalde tijd aan te bieden: NU of nooit! Je kunt ook een bepaalde waarde aan je product toekennen. Je kunt reviews van andere klanten gebruiken om verlangen bij jouw potentiele klant op te wekken.

A (Action)
Actie (Engels: Action) is de laatste fase van het AIDA-model. Het doel van deze fase is de consument te bewegen het product te kopen. De consument moet de gelegenheid hebben om actie te ondernemen om het product te bemachtigen. Een mogelijke invulling van een reclame-uiting in deze fase is door de consument te informeren waar het product te verkrijgen is. Je kunt in deze fase je klant meteen vragen stellen over wat zijn wensen zijn, welke kleur hij mooi vindt bijvoorbeeld of waar hij de producten geleverd wil hebben.

Nieuwe inzichten
Het AIDA-model is in de loop der tijd uitgebreid en veranderd. Een recente uitbreiding betreft de S van satisfaction, ofwel tevredenheid. De veronderstelling hierbij is dat om tot een vervolgaankoop over te gaan, de consument ook tevreden moet zijn met zijn voorafgaande aankoop. Er wordt dan gesproken van het AIDAS-model. Ook wordt tegenwoordig wel de C van conviction of overtuiging ingevoegd. Na het creëren van interesse moet een reclame-uiting dan in overtuiging resulteren. Dit wordt het AICDA- of zelfs het AICDAS-model genoemd.

Voor sommige producten en productuitingen kan de volgorde van de verschillende stappen anders zijn dan het A-I-D-A patroon. Zo kan een verlangen (desire) bij sommige producten voorafgaan aan de interesse- of de attentiefase. Het feit dat iemand een product reeds gekocht heeft, kan er dan voor zorgen dat hij meer interesse in de reclameuitingen heeft en met behulp hiervan (achteraf) zijn interesse en verlangen rechtvaardigt.

Bron: E.K. Strong (1925) "Theories of Selling", Journal of Applied Psychology, volume 9, pagina 75-86

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen?
Neem gerust contact met mij op voor meer informatie of een afspraak!